Checklists_Somali | TakeWinterByStorm

Degdegga
In la ahaado
diyaar Liiska
leyska hubiyo

Degdegga
Xariir Kaar

Guri
Dayactir
Talooyin

Qoys In la
ahaado
diyaar
Qorshe

Is diyaarin
xagga
Dabaylo
Waaweyn

Is diyaarin
xagga
Dabaylo
Waaweyn

Is diyaarin
xagga
Barafka
Dhaca iyo
Barafka
Fadhiista
Heerkulada

Is diyaarin
xagga
Gaadiidka
Waqtiga
Cimilo Xun

Is diyaarin
in la Wado
Waqtiga
Cimilo Xun

Xoolaha
guriga joogo
In la ahaado
diyaar Liiska
leyska hubiyo

Degdegga
In la ahaado
diyaar Liiska
Waxyaabaha
Laga
Iibsado
Dukaanka

Aan qaali
ahayn
Degdegga
In la ahaado
diyaar
Fikrado